Lletrats Serveis professionals 17002 GIRONA Girona
Primera consulta gratuita.
Lletrats Serveis professionals 17002 GIRONA Girona
Defensa dels interessos dels clients en l'àmbit judicial.
Lletrats Serveis professionals 17002 GIRONA Girona

Assessorament a particulars i empreses.

Lletrats Serveis professionals 17002 GIRONA Girona

En defensa de l'empresa o del treballador.

  • Tràmits administratius i recursos.
  • Permisos i llicències.
  • Llicències d'activitat i projectes.
  • Multes i sancions.
  • Reclamacions a l'ajuntament.
  • Medi Ambient
  • Urbanisme.