Lletrats Serveis professionals 17002 GIRONA Girona
Primera consulta gratuita.
Lletrats Serveis professionals 17002 GIRONA Girona
Defensa dels interessos dels clients en l'àmbit judicial.
Lletrats Serveis professionals 17002 GIRONA Girona

Assessorament a particulars i empreses.

Lletrats Serveis professionals 17002 GIRONA Girona

En defensa de l'empresa o del treballador.

La nostra llarga experiència i tradició en donar servei als nostres clients ens ha convertit en un despatx econòmic-jurista de referència de múltiples associacions empresarials. El nostre servei es basa en la creació d'un pla estratègic, amb especialistes en direcció i gestió, a empreses que desitgen canviar el seu sistema organitzatiu, per tal de prendre decisions directives per aconseguir els seus objectius empresarials, maximitzant resultats.

S'estudia de forma analítica, detallada, cadascun dels processos, divisions, funcions, departaments, etc. relacionats directament o indirectament amb el mòdul o mòduls d'anàlisi, oferint les millors solucions proactives.

L'activitat d'Isabel Tarinas se centra en acompanyar l'empresari en la seva evolució per assolir l'excel·lència empresarial i ajudar-lo a aconseguir els seus objectius personals. Els nostres clients exigeixen rigor, professionalitat, eficàcia, rendibilitat i valor en la interacció professional amb nosaltres.

Gràcies a aquesta anàlisi, els empresaris poden percebre seu negoci amb una mirada nova i imparcial que els permet revelar el potencial intern sense explotar, ja sigui dels seus productes, dels seus col·laboradors o de la seva organització.